Metakognitivt onlineforløb

- signaturforløb hos Golden Blooming

Om dig

Onlineforløbet er til dig, der har stress, eller som oplever at være stresset i perioder, og derfor ønsker at forebygge samt styrke din modstandsdygtighed overfor stress.
Derudover oplever du bekymringer, grublerier og overtænkning mv. i hverdagen.

Forløbet er udviklet til dig, som ønsker at anvende Metakognitiv metode til egen helingsproces. At blive præsenteret for de samme øvelser og redskaber, som hvis du investerer i 1:1 sessioner eller gruppeforløb. Du ønsker blot at arbejde selvstændigt med metoden hjemme, når det passer dig, i trygge omgivelser og i dit helt eget tempo.

Det er til dig som er åben for forandring på trods og ønsker at se egen situation i et nyt perspektiv. Helt bogstaveligt talt ønsker du en ny måde at tænke og håndtere dine tanker på.

Sidst men ikke mindst til dig der ønsker konkrete redskaber, der er effektive fra første dag i forhold til at minimere bekymringer, grublerier, overtænkning, som dermed giver en mærkbar reduktion at kropslige stresssymptomer.


Fx oplever du at ..

 • du har stress eller oplever begyndende stress symptomer 
 • overtænkning stresser dig i hverdagen
 • du er meget påvirket af din situation. Så meget, at din trivsel er nedadgående
 • dine tanker er ukontrollerbare
 • de strategier, du anvender til at håndtere dine bekymringer, grublerier og overtænkning, er ikke effektive nok, eller at du slet ingen har
 • bekymringer holder dig vågen om natten eller gør, at du ikke får den søvn, du har behov for for at fungere optimalt i hverdagen

Formål og udbytte

Ved stress og nedadgående trivsel sker der ændringer i den måde, vi tænker på. Bekymringer og grublerier kommer i fokus, de negative tanker fylder meget, og for nogen kan det opleves, som om, tankerne har overtaget kontrollen.

Cirkulære tanker, der over tid skaber massiv belastning på nervesystemet, og derfor påvirker vores kropslige og mentale helbred. Det er her, den nedadgående trivsel bliver mærkbar, stress får "kilet" sig ind, og vi kommer længere og længere væk fra at løse vores reelle problem.

Vi bliver forhindret i at se klart og mister evnen til konkret problemløsning, og det efterlader os et sted opgivende uden energi og handlingslammet.

Første skridt mod bedre trivsel er, at du genvinder styringen med dine tankeprocesser ved hjælp af Metakognitiv metode. Målet er, at du på sigt selv skal bestemme, hvilke tanker og hvilke følelser, der skal have din opmærksomhed og hvor længe.

At reducere bekymringer, grublerier, overtænkning og dermed kropslige symptomer vil selvfølgelig ikke løse det reelle problem alene. Men energien vil vende tilbage .. klarheden og dermed evnen til at tage handling på det, som skal løse situationen og problemet.

Du vil altså ikke beskæftige dig med indholdet i tankerne, med din situation og have fokus på symptomer (jf. illustration niveau 1), som man ofte ser ved traditionel stressbehandling. Faktisk kan dette have modsat effekt og vedligeholde stress.

I stedet træder du ud af indholdet og arbejder med at undersøge og gøre dig tanker om dine tanker (jf. illustration niveau 2).

Fx hvor meget du tænker, og hvorfor du egentlig tænker, som du gør. Du vil få viden om, hvad der forstærker og vedligeholder stress, og hvilken betydning det har for din kropslige og mentale tilstand. Du vil få redskaber til at håndtere samt minimere det, som skaber nedadgående trivsel hos dig. 

Dit udbytte afhænger af din investering; Om du træner din opmærksomhed, og om du implementerer den Metakognitive metode i din hverdag.

Ved ingen ændring, sker der ingen forandring. 

Metakognitiv metode

Onlineforløbet er baseret på Metakognitiv terapi og er en nyere og helt anderledes metode end traditionel tilgang til stresshåndtering.

Metoden, som blev frigivet i år 2009, er evidens baseret og tager udgangspunkt i over 20 års forskning i den menneskelige psyke.


Indhold


Materialet består af modul 0, som er introduktion til forløbet. Selve forløbet - modul 1-4 består af skriftligt materiale, indtalte lydfiler, og video materiale.

Praktisk

Du vil have brug for at notere i materialet undervejs, og det anbefales derfor, at du printer det fremsendte materiale. Det har ingen betydning for forløbet, at du printer materialet ud i grå toner og eventuelt som duplex print (print på begge sider).

Indtalte lydfiler og video materiale skal ses og høres via det fremsendte PDF materiale online - fx via din PC, tablet eller din telefon ved at trykke på "play knappen" på billedet. 

Brug gerne et headset, hvis du har sådan et, til rådighed.

Varighed

Forløbets moduler fremsendes ugentligt i 4 uger. Det betyder ikke, at forløbet skal færdiggøres på 4 uger, men at du kan gå til og fra din læringsproces.

Det vil sige, at du kan arbejde med materialet i et tempo, som passer til dit energi niveau, og at du efterfølgende lægger det fysiske materiale til side, løbende implementer den nye viden og bevidsthed i din hverdag for igen at genoptage materialet på et senere tidspunkt.

For at opnå størst udbytte anbefales det, at du arbejder med de obligatoriske øvelser hver dag, og at du ligeledes engagerer dig i at gennemføre materialet indenfor en overskuelig periode på ca. 8-12 uger.

Hvor og hvornår

Forløbet er online med opstart, når det passer ind hos dig.
Materialet leveres som et online produkt til den oplyste mailadresse ved købet.

Modul 0 som er introduktion til forløbet, sendes umiddelbart efter gennemførsel af købet og selve forløbet (modul 1 - 4) fremsendes de efterfølgende 4 uger, ugentligt.


1:1 online

Efter behov, har du mulighed for at stille spørgsmål til det aktuelle modul, som du arbejder med fx om metoden, redskaber og den obligatoriske træning. Vejledningen foregår via telefon, efter aftale og max 20 minutter til hvert modul.


Udover alt indholdsmateriale i onlineforløbet, vil du også få tilsendt "Mine noter", hvor du kan notere vigtige pointer og de opdagelser, du gør dig, i forhold til at håndtere din egen situation.


Vil du have konkrete og effektive redskaber, som gør, at du efter en kort periode oplever en markant bedring; redskaber som du vil tage med dig og anvende i resten af dit liv.  

Din investering

Kr. 4.499,-

Du har mulighed for at dele beløbet op i rater, fordelt på 5 måneder. Det betyder at du betaler kr. 899,80 pr. måned.  


Interesseret i gruppeforløb?

Du arbejder med egen problemstilling med udgangspunkt i onlineforløbet, men har sideløbende din gruppe at sparre med, uden det er nødvendigt at udlevere din personlige historie.

Hvor du og din gruppe har:

 • en fælles opstart og kan følges ad
 • en lukket facebookgruppe, hvor I kan sparre med hinanden også efter afsluttet forløb
 • hver uge mulighed for at stille spørgsmål til det aktuelle modul, som besvares via lydfil eller video. Fx om metoden, redskaber og den obligatoriske træning. (Besvarelserne vil blive i gruppen, også efter afsluttet forløb)
 • mulighed for at lade jer inspirere af hinanden fx i forhold til, hvordan I hver især anvender redskaberne og den Metakognitive metode i hverdagen
 • et socialt fællesskab, hvor I kan støtte og motivere hinanden i jeres proces


Hvor alle har det til fælles, at I enten har stress eller oplever at være stressede i perioder og ønsker at forebygge samt styrke modstandsdygtigheden overfor stress.

Derudover er jeres fælles udgangspunkt, at I oplever bekymringer, grublerier og overtænkning mv. i hverdagen.

Er du interesseret i at få yderligere information?
Udfyld formularen og få tilsendt information om næste opstart.  

Det siger andre om Metakognitiv metode


"Værktøjerne fylder ikke meget i min hverdag mere, nu er det blevet til en del af hverdagen"

- Udtalelse fra klient 2021 - kvinde 39 år

Har igennem et forløb med stress fået nogle gode og brugbare værktøjer, både under min sygemelding og efter påbegyndt arbejde.

Værktøjerne fylder ikke meget i min hverdag mere, nu er det blevet til en del af hverdagen at jeg bruger dem. Tak til Britt for hjælpen, vil helt sikkert tage kontakt til Britt igen, hvis behovet opstår. 

"Håndtering af bekymringer med positiv virkning fra day one"

- Udtalelse fra klient 2020 - mand 49 år

Jeg har haft fornøjelsen at haft et mindre forløb hos Britt med fokus på en afklaring om mit forhold til min fremtidig jobsituation, unødvendige bekymringer samt især håndtering af disse.

I forløbet har Britt givet mig nogle håndgribelige værktøjer jeg med fordel kan bruge i hverdagen og som især har en positiv virkning fra day one.
Britt har en rolig og lyttende tilgang til dialog og evner at samle op på emnerne, hvilket giver et andet perspektiv på emnet.