Er du bekymret?

2020-03-23

Bliver du bremset af ydre omstændigheder lige nu?
- Og giver det dig anledning til flere bekymringer end ellers?

Dine bekymringer og tanker kan vække en ængstelighed hos dig, men samtidig skal du også forstå det som et behov for, at du tager handling og gør noget ved situationen. For at fjerne, ændre eller løse det, som du lige nu er optaget af. 

I nogle situationer kan dine tanker vokse sig større end de reelt er i virkeligheden, og situationen kan let ændres, når du endelig tager en beslutning for at gøre noget ved det. I andre situationer er handlingsperspektivet at afvente med en accept, og helt bevidst. Enten fordi tiden ikke er gunstig, eller du har ikke har mulighed for påvirke situationen i den retning du ønsker.

Et eksempel er, som lige nu, hvor vi i Danmark oplever en samfundsmæssig krise på flere niveauer. Måske har dine planer, måtte ændre sig i den forbindelse. Og du har ingen mulighed for at forsætte i den retning som du har planlagt - måske oplever du, at du er blevet bremset og at ting må udsættes. 

Så er det bare at vente eller hvad ..?

Når du bliver bremset af ydre omstændigheder, så ret dit fokus mod andet. 
Træk din energi hjem og overvej hvad dine alternative muligheder er. Tiden er lige nu rigtig god og oplagt til at mærke efter, til at gøre status og rydde op. 
Til en ny strategi for at imødekomme de nye krav, justering i din planlægning og måske skal du sadle helt om? 

På den måde kan du opleve, at du gør noget på dit indre plan, og som samtidig kommer til udtryk senere og giver dig en værdi. Som ekstra gevinst vil du måske også opleve, at det har en positiv virkning på bekymringerne og færre af dem. 

Arbejd med din accept, fokuser på det du HAR indflydelse på, og hvor du lige nu kan tage handling.

Spørgsmål du kan stille dig selv:


- Hvad giver dig glæde og hvad fungerer godt i dit liv?
- Hvad skal der til for, at du opnår en bedre trivsel og hvad vil du have mere af?
- Hvad kan du reducere og hvor skal du øve dig i at sige "nej tak"?
- Hvad stjæler din energi, og ikke længere skal være en del af dit liv?
- Hvad kan du forberede og gøre allerede nu?