Forstil dig at du vågner en morgen og du mærker, at du faktisk slet ikke gider at gå på arbejde..

2019-05-10

Lyder det som noget du kender..?

Så er du faktisk ikke alene...

I følge Ennovas medarbejderundersøgelse siger cirka hver femte danske medarbejder, at de ønsker at forlade deres arbejdsplads, inden der er gået et år og en trejdedel af dem ønsker at forlade arbejdspladsen hurtigst muligt.

Årsager til ønske om jobskifte kan være mange. Det kan for eksempel være på grund af arbejsmiljøet, urimelige krav i forhold til mængden af opgaver, din leder osv.

Du kan vælge at blive i dit job, se tiden an og håbe at der kommer en løsning på din arbejdsplads. Men ingen skal være i en situation, hvor de bliver "nødtil" at blive.
På sigt kan det nemlig have stor betydning for din trivsel, dit helbred og oftest kan konsekvensen være en sygemelding.

Min erfaring er desværre at det er sjældent, at man bliver raskmeldt igen på samme arbejdsplads, og forsætter samarbejdet med den arbejdsplads, som har været med til at gøre dig syg.
Så vil du blive i dit job? - eller hvad er det der gør, at du bliver du "nødtil" at blive?

Britt Holstein, Uddannelses, erhvervs- og karriererådgiver

Ønsker du at dykke ned i artiklen fra Ennova kan du læse videre her:
https://www.ennova.com/da/employee-experience-indsigter/5-raad-til-at-undgaa-medarbejderflugt