Om tanker

2020-05-14
Tanker er ikke blot tanker, men bliver styrende for vores liv på godt og ondt. 
Og man kan sige at vores fremtid afhænger meget af de tanker vi tænker.

Tanker har nemlig ikke kun indflydelse på det som sker inde i dig. Det har også betydning for vores bevidste og ubevidste kommunikation med vores omgivelser, og dermed i forhold til den måde vi bliver mødt på.

Dit tanke fokus er grundstenen for dine handlinger, de sagte ord, altså din verbale kommunikation, men også din nonverbale kommunikation med dine omgivelser. 
Det vil sige dit kropssprog. 

Du kommunikerer altså hele tiden med dine omgivelser, selvom du ikke tænker over det.

Umiddelbart kan det jo godt virke meget overvældende, men det gode er, at du faktisk har ret meget indflydelse i forhold til dine tanker.Det har du indflydelse på:


  • Hvilke tanker som skal have lov og fylde hos dig - og det du dermed kommunikerer og sender ud til dine omgivelser
  • Om du vil forsøge at tænke positive eller negative tanker
  • Hvilke tanker du vil lade passere fx fordi de er destruktive eller falske
  • Hvordan du tænker om en situation, og din evne til at håndtere den
  • Om du vil tænke i muligheder eller i begrænsninger
  • Hvor meget indflydelse tankerne skal have på dit liv, og om du fx vil tro på de destruktive eller falske tanker
  • Om tankerne fx skal have indflydelse på dit humør og dine handlingerDet har du ikke indflydelse på:

  • Hvilke tanker der kommer, og om de er konstruktive, destruktive, sande eller falske

  • Hvornår tankerne kommer
  • Og hvor mange der kommer


Haven bliver frodig der hvor du vander den, og det samme gælder for dine tanker.
Så vælg dem med positiv omtanke ..