Vores tanker er meget powerfulde, hvorfor ikke bruge dem positivt?

2020-01-16

Vores tanker er meget powerfulde, hvorfor ikke bruge dem positivt?

Ved at du øger din opmærksomhed på positive formuleringer, bliver hver ændret handling/ændring af tanker, et lille skridt i den rigtige retning i forhold til dine mål.

Foto - Den kognitive model (modificeret) efter Holm og Oestrich.

Modellen skal forstås således, at der er i alle handlinger knyttet en tanke, følelse og kropslig fornemmelse.
Pilene i modellen symboliserer at der er en sammenhæng på kryds og tværs mellem alt.

Eksempel på negativ formulering:
"Jeg får aldrig det jeg ønsker" (tanke), ked af det (følelse), spænding i maven (krop) og isolere sig (adfærd) Din leder på din arbejdsplads overser dig (omgivelserne).

Eksempel på positiv formulering:
"Jeg har tillid til, at jeg opnår det jeg ønsker mig" (tanke), glæde (følelse), kilden fornemmelse i maven (krop) og positiv og balanceret (adfærd) Din leder på din arbejdsplads ser dig (omgivelserne).

Derfor overvej dine formuleringer .. ✨