Vidste du ..

At meditation forebygger stress, og din trivsel øges når du anvender meditation i hverdagen?

Hvis du har stressrelaterede symptomer - så har meditation den virkning, at mængden af stresshormonet kortisol falder i kroppen og dæmper symptomer allerede indenfor 5 dage, hvis du mediterer hver dag.
Men det er vigtigt at understrege, at meditation ikke fjerner årsagen til, at du har stressrelaterede symptomer.

Når du mediterer træner du dit fokus, og dermed forbedrer du din evne til at koncentrere dig, så du på den måde kan være mere til stede i nuet; at være mere nærværende overfor dig selv, men også for dine omgivelser.

Prioriter meditation, som et pusterum i din travle hverdag - en mulighed for bare at være med dig selv, uden krav, forstyrrelser og støj fra din telefon, mail, sociale medier, TV mv.


Hvis du oplever forstyrrende tanker i meditationen

Det kan ikke helt undgås, at du har tanker, som dukker op hos dig undervejs. Det er okay .. bare registrer, at de er der, lad dem passere videre og vend dit fokus tilbage til dit rolige åndedræt og den guidede lydfil. 

Når du oplever dage, hvor dit fokus på meditationen er meget udfordret af tanker
I stedet for at kæmpe med tankerne under meditationen, så stil dig selv spørgsmålet. "Hvad bliver den næste tanke?" Forhold dig afventende og fokuseret på den næste tanke. Når den næste tanke kommer til dig, forholder du dig blot observerende til den -  det vil sige at du ikke går "ind" og beskæftiger dig med tanken, og du giver den ikke din opmærksomhed. Gentag derefter spørgsmålet "Hvad bliver den næste tanke?" 

Anvend metoden indtil du igen kan holde fokus og vend din opmærksomhed mod den guidende meditation.Meditationer | Golden Blooming 


I en travl hverdag overser vi ofte de signaler, som vores krop prøver at fortælle os - og nogle gange har de signaler, vi undgår at mærke, en tendens til at vokse sig større, hvis de ikke bliver mødt ..

I perioder kan vores krop og sind være under ekstra pres af forskellige årsager. Det kan være travlhed, udefrakommende krav, eller det kan være de forventninger, vi har til os selv, som skaber bekymringer ..  

I perioder kan vores krop og sind være under ekstra pres af forskellige årsager.
Det kan være, når kravene overstiger, hvad vi kan imødekomme, når vi overtænker f.eks. for at forhindre at noget sker ..

I forbindelse med nedadgående trivsel og stress, har du det endelige ansvar for at ændre din situation. Det kræver oftest en samtale med dine omgivelser (privat eller professionelt), som for dig kan handle om .. 

Når dit selvværd og selvkærlighed er i balance, er du også i bedre stand til at sætte grænser for dine omgivelser: At stå ved dig selv og i dig selv. At mærke dine behov. Hvad du har lyst til og hvad, du bliver nødt til at sige fra overfor ..

I perioder i vores liv, så kan vi være der hvor vi mærker at noget ikke er, som det bør være i vores karriere. Hvor vores handlinger ikke stemmer overens med vores værdier, det der betyder noget ..