Mental forberedelse

I forbindelse med nedadgående trivsel og stress, har du det endelige ansvar for at ændre din situation. Det kræver oftest en samtale med dine omgivelser (privat eller professionelt), som for dig kan handle om, at du har behov for at stå ved dig selv; sætte grænser, sige fra overfor noget eller nogen, at sige dine ønsker højt eller bede om hjælp. Det kan være svært og aktivere ubehag.

Men at "sige det højt" er den eneste måde, hvorpå du kan blive imødekommet af dine omgivelser.

Når du lytter til lydfilen, vil du samtidig danne indre billeder, og din hjerne tolker det som virkelige handlinger. Det kaldes visualisering og kan opnå samme effekt i hjernen, som hvis du faktisk udfører handlingen. Det skyldes, at visualiseringen skaber de samme hjernestrukturer, som hvis du gør det i fysisk praksis.

At visualisere den udfordrende situation positivt kan skabe de her gode følelsesmæssige og kropslige fornemmelser, så du på den måde forbinder den ellers udfordrende situation med noget positivt.

Daglig forberedelse kan skabe tryghed i de situationer, som udfordrer dig og dermed give dig overskud til at præstere bedre, hvilket i sidste ende skaber den forandring du ønsker.

Brug meditationen, når du i et trygt rum har behov for at formidle din sandhed - det, som er en nødvendighed at præsentere for dine omgivelser for at sikre din trivsel, for at du har det godt, og du er glad.

Varighed: 19:26

Din investering
Gratis